TRƯỜNG CĐ NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
ĐÀO TẠO
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
LƯỢT TRUY CẬP
Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 33
Số thành viên Ngày hôm qua: 63
Tổng Tổng: 21678
Text/HTML
Chương trình đào tạo Quản trị doanh nghiệp
Tên nghề: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian đào tạo:  3 năm, 1 năm
Đối tượng tuyển sinh:
 Tốt nghiệp THPT học 3 năm
  Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH không cùng ngành học 1 năm
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Cao đẳng nghề CQ
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
 Kiến thức.
 Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Pháp luật, kinh tế – xã hội trong việc thực hiện  nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp;
 Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị;
 Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;
 Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp;
 Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
 Kỹ năng.
Học xong chương trình này người học có những khả năng:
 Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp;
 Xây dựng hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật;
 Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;
 Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
 Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan;
 Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh;
 Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác;
 Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.
Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng
Chính trị, đạo đức
 Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
 Có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;
 Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
 Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác;
 Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
 Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.
 Thể chất, quốc phòng
 Có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
 Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền;
 Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;
 Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;
 Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
Cơ hội việc làm
Tốt nghiệp cao đẳng nghề người học có thể:
 Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;
  Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.
DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
Các môn học chung
1 Chính trị 4 Giáo dục Quốc  phòng – An ninh
2 Pháp luật 5 Tin học
3 Giáo dục thể chất 6 Ngoại ngữ
Các môn học đào tạo nghề bắt buộc
Các môn học cơ sở
1 Pháp luật kinh tế 7 Soạn thảo văn bản
2 Nguyên lý thống kê 8 Quản trị học
3 Kinh tế vi mô 9 Kinh doanh quốc tế
4 Nguyên lý kế toán 10 Quản trị chất lượng
5 Marketing căn bản 11 Hành vi tổ chức
6 Toán kinh tế 12 Tin học ứng dụng trong kinh doanh
Các môn học chuyên môn nghề
1 Ngoại ngữ chuyên ngành 11 Kế toán doanh nghiệp
2 Quản trị Marketing 12 Phân tích hoạt động kinh doanh
3 Quản trị chuỗi cung ứng 13 Quản trị văn phòng
4 Thống kê doanh nghiệp 14 Quản trị nhân lực
5 Tài chính doanh nghiệp 15 Quản trị kinh doanh và tác nghiệp
6 Tài chính tín dụng 16 Quản trị doanh nghiệp
7 Tâm lý kinh doanh 17 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
8 Kinh tế thương mại và dịch vụ 18 Thực hành nghề nghiệp
9 Quản trị dự  án đầu tư 19 Thực tập tốt nghiệp
10 Hệ thống thông tin quản lý
Các môn học đào tạo nghề tự chọn
1 Toán cao cấp 11 Quản trị thương hiệu
2 Tin học học văn phòng 12 Quản trị công nghệ
3 Kinh tế vĩ mô 13 Quan hệ công chúng
4 Thị trường tài chính 14 Thương mại điện tử
5 Tài chính quốc tế 15 Tâm lý quản trị
6 Nghiệp vụ thanh toán quốc tế 16 Marketing thương mại
7 Quản trị tài chính doanh nghiệp 17 Đàm phán kinh doanh
8 Tổ chức lao động khoa học 18 An toàn vệ sinh lao động
9 Quản trị nhà hàng 19 Quản trị rủi ro
10 Quản trị khách sạn
Địa điểm nhận hồ sơ và học tập:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Trụ sở chính: 202 Hồ Tùng Mậu - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Cơ sở đào tạo: Vân Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: 0243.7800.225
Email: info@www.hacotab.edu.vn

Chương trình đào tạo Quản trị doanh nghiệp

Tên nghề: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Thời gian đào tạo:  3 năm, 1 năm

Đối tượng tuyển sinh:

 Tốt nghiệp THPT học 3 năm

  Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH không cùng ngành học 1 năm

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Cao đẳng nghề CQ

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức.

 Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Pháp luật, kinh tế – xã hội trong việc thực hiện  nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp;

 Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị;

 Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;

 Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp;

 Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

Kỹ năng.

Học xong chương trình này người học có những khả năng:

 Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp;

 Xây dựng hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật;

 Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;

 Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

 Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

 Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

 Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan;

 Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh;

 Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác;

 Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

Chính trị, đạo đức

 Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

 Có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

 Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

 Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác;

 Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

 Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

Thể chất, quốc phòng

 Có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

 Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền;

 Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

 Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

 Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm

Tốt nghiệp cao đẳng nghề người học có thể:

 Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;

  Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục Quốc  phòng – An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học cơ sở

1

Pháp luật kinh tế

7

Soạn thảo văn bản

2

Nguyên lý thống kê

8

Quản trị học

3

Kinh tế vi mô

9

Kinh doanh quốc tế

4

Nguyên lý kế toán

10

Quản trị chất lượng

5

Marketing căn bản

11

Hành vi tổ chức

6

Toán kinh tế

12

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Các môn học chuyên môn nghề

1

Ngoại ngữ chuyên ngành

11

Kế toán doanh nghiệp

2

Quản trị Marketing

12

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

Quản trị chuỗi cung ứng

13

Quản trị văn phòng

4

Thống kê doanh nghiệp

14

Quản trị nhân lực

5

Tài chính doanh nghiệp

15

Quản trị kinh doanh và tác nghiệp

6

Tài chính tín dụng

16

Quản trị doanh nghiệp

7

Tâm lý kinh doanh

17

Chiến lược và kế hoạch kinh doanh

8

Kinh tế thương mại và dịch vụ

18

Thực hành nghề nghiệp

9

Quản trị dự  án đầu tư

19

Thực tập tốt nghiệp

10

Hệ thống thông tin quản lý

Các môn học đào tạo nghề tự chọn

1

Toán cao cấp

11

Quản trị thương hiệu

2

Tin học học văn phòng

12

Quản trị công nghệ

3

Kinh tế vĩ mô

13

Quan hệ công chúng

4

Thị trường tài chính

14

Thương mại điện tử

5

Tài chính quốc tế

15

Tâm lý quản trị

6

Nghiệp vụ thanh toán quốc tế

16

Marketing thương mại

7

Quản trị tài chính doanh nghiệp

17

Đàm phán kinh doanh

8

Tổ chức lao động khoa học

18

An toàn vệ sinh lao động

9

Quản trị nhà hàng

19

Quản trị rủi ro

10

Quản trị khách sạn

Địa điểm nhận hồ sơ và học tập:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Trụ sở chính: 202 Hồ Tùng Mậu - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Cơ sở đào tạo: Vân Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.7800.225

Email: info@www.hacotab.edu.vn

Liên Hệ

Trụ sở: số 202 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, HN

Cở sở đào tạo: Đường Phú Minh, TDP Văn Trì, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, HN

Điện thoại: (024) 3.780.0225
​Hotline: 0936.474.212

11 Tháng Mười Một 2018    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by www.hacotab.edu.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin