TRƯỜNG CĐ NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
ĐÀO TẠO
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
LƯỢT TRUY CẬP
Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 20
Số thành viên Ngày hôm qua: 117
Tổng Tổng: 19424
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Chương trình đào tạo cao đẳng Kế toán doanh nghiệp
Tên ngành:  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian đào tạo:  3 năm, 1 năm
Đối tượng tuyển sinh:
 Tốt nghiệp THPT học 3 năm
  Học viên tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH học 1 năm
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Cao đẳng nghề CQ
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO :
Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
 Kiến thức:
 Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.
 Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác kế toán
 Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn
 Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp
 Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp
 Đánh giá được tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp
Kỹ năng:
 Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán
 Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết
 Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp
 Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp
 Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng
 Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng
 Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp
 Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp
 Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.
 Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật
 Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.
Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng
 Chính trị, đạo đức:
 Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 Có lòng yêu nước, yêu CNXH, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước
 Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp
 Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác
 Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao
 Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.
 Thể chất, quốc phòng:
 Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
 Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền…
 Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ
 Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an
 Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc
DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
Các môn học chung
1 Chính trị 4 Giáo dục quốc  phòng
2 Pháp luật 5 Tin học
3 Giáo dục thể chất 6 Ngoại ngữ
Các môn học đào tạo nghề bắt buộc
Các môn học cơ sở
1 Kinh tế chính trị 7 Lý thuyết thống kê
2 Luật kinh tế 8 Lý thuyết tài chính
3 Toán kinh tế 9 Lý thuyết tiền tệ tín dụng
4 Soạn thảo văn bản 10 Lý thuyết kế toán
5 Anh văn chuyên ngành 11 Kinh tế vĩ mô
6 Kinh tế vi mô
Các môn học chuyên môn nghề
1 Quản trị doanh nghiệp 8 Kế toán quản trị
2 Thống kê doanh nghiệp 9 Kiểm toán
3 Thuế 10 Tin học kế toán
4 Tài chính doanh nghiệp 11 Thực hành kế toán
5 Kế toán doanh nghiệp 12 Thực tập nghề nghiệp
6 Phân tích hoạt động kinh doanh 13 Thực tập tốt nghiệp
7 Lập và phân tích dự án
Các môn học đào tạo nghề tự chọn
1 Quản trị học 6 Quản lý ngân sách
2 Marketing 7 Thị trường chứng khoán
3 Kinh tế phát triển 8 Kế toán hành chính sự nghiệp
4 Tâm lý học quản lý 9 Kế toán ngân sách xã, phường
5 Kinh tế quốc tế 10 Thanh toán quốc tế
Địa điểm nhận hồ sơ và học tập:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Trụ sở chính: 202 Hồ Tùng Mậu - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Cơ sở đào tạo: Vân Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: 0243.7800.225
Email: info@www.hacotab.edu.vn

Chương trình đào tạo cao đẳng Kế toán doanh nghiệp

Tên ngành:  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Thời gian đào tạo:  3 năm, 1 năm

Đối tượng tuyển sinh:

 Tốt nghiệp THPT học 3 năm

  Học viên tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH học 1 năm

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Cao đẳng nghề CQ

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO :

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

Kiến thức:

 Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.

 Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác kế toán

 Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn

 Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp

 Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp

 Đánh giá được tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp

Kỹ năng:

 Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán

 Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết

 Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp

 Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp

 Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng

 Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng

 Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp

 Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp

 Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

 Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật

 Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

Chính trị, đạo đức:

 Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 Có lòng yêu nước, yêu CNXH, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước

 Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp

 Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác

 Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao

 Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

Thể chất, quốc phòng:

 Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền…

 Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ

 Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an

 Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc  phòng

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học cơ sở

1

Kinh tế chính trị

7

Lý thuyết thống kê

2

Luật kinh tế

8

Lý thuyết tài chính

3

Toán kinh tế

9

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

4

Soạn thảo văn bản

10

Lý thuyết kế toán

5

Anh văn chuyên ngành

11

Kinh tế vĩ mô

6

Kinh tế vi mô

Các môn học chuyên môn nghề

1

Quản trị doanh nghiệp

8

Kế toán quản trị

2

Thống kê doanh nghiệp

9

Kiểm toán

3

Thuế

10

Tin học kế toán

4

Tài chính doanh nghiệp

11

Thực hành kế toán

5

Kế toán doanh nghiệp

12

Thực tập nghề nghiệp

6

Phân tích hoạt động kinh doanh

13

Thực tập tốt nghiệp

7

Lập và phân tích dự án

Các môn học đào tạo nghề tự chọn

1

Quản trị học

6

Quản lý ngân sách

2

Marketing

7

Thị trường chứng khoán

3

Kinh tế phát triển

8

Kế toán hành chính sự nghiệp

4

Tâm lý học quản lý

9

Kế toán ngân sách xã, phường

5

Kinh tế quốc tế

10

Thanh toán quốc tế

Địa điểm nhận hồ sơ và học tập:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Trụ sở chính: 202 Hồ Tùng Mậu - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Cơ sở đào tạo: Vân Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.7800.225

Email: info@www.hacotab.edu.vn

Liên Hệ

Trụ sở: số 202 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, HN

Cở sở đào tạo: Đường Phú Minh, TDP Văn Trì, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, HN

Điện thoại: (024) 3.780.0225
​Hotline: 0936.474.212

07 Tháng Mười 2018    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by www.hacotab.edu.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin