Giới thiệu chuyên ngành " Thương mại điện tử"


    Tên nghề: Thương mại điện tử (Electronic commerce)

Mã nghề: 50480207.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

Số lượng môn học đào tạo: 37

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

MỤC TIÊU, KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC

I. Mục tiêu: 

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có khả năng: độc lập thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh qua mạng, có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm; vận dụng được những kiến thức kinh doanh thương mại, kiến thức công nghệ thông tin; Có thể tham gia thực tập và làm việc gia tăng thu nhập bằng công việc làm trên mạng ngay từ học kỳ đầu tiên.

 

II. Kiến thức

+ Phân biệt được các kiến thức chuyên môn cơ bản về kinh doanh thương mại truyền thống và kinh doanh trên mạng;

+ Vận dụng được các kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh thương mại: đàm phán ký kết hợp đồng mua bán, khai báo hải quan, thanh toán, vận tải, giao nhận

và bảo hiểm hàng hóa trong lĩnh vực thương mại;

+ Xác định và vận dụng được các phương thức, mô hình giao dịch điện tử, khai báo hải quan điện tử, thanh toán điện tử, marketing điện tử trong hoạt động kinh doanh;

+ Phân biệt được các ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu trong xây dựng website thương mại. Vận dụng các kiến thức về mạng máy tính, an ninh mạng và chữ ký số trong quản trị mạng, bảo mật và bảo toàn thông tin.

III.  Các kỹ năng

+ Thực hiện được các nghiệp vụ kinh doanh cụ thể trong giao dịch ký kết hợp đồng mua bán, khai báo hải quan, thanh toán, giao nhận, vận tải và bảo hiểm hàng hóa;

+ Sử dụng được tiếng Anh thương mại để tham gia các hoạt động kinh doanh trên mạng;

+ Phân biệt được các rủi ro, tổn thất và các điều kiện bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Lập được chứng từ, hợp đồng bảo hiểm hàng hóa, cũng như các chứng từ khiếu nại công ty bảo hiểm bồi thường khi hàng hóa bị tổn thất;

+ Thực hiện tổ chức kinh doanh trên mạng Internet, sử dụng thành thạo các công cụ tìm kiếm trên Internet, khai thác thông tin, đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh, thực hiện thành thạo các giao dịch thương mại điện tử;

IV.  Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh căn bản theo chuẩn TOEIC tối thiểu 350 điểm sau khi tốt nghiệp.

V.   Trình độ Tin học

Sử dụng thành thạo một số công cụ tin học trong công tác chuyên môn.

VI.  Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Hoàn thành chương trình đào tạo nghề “thương mại điện tử”, người học có khả năng làm việc tại các bộ phận trong các doanh nghiệp:

- Phòng marketing; Phòng nghiệp vụ kinh doanh; Phòng kế hoạch; Phòng tin học.

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Giáo dục thể chất

5

Ngoại ngữ

3

Pháp luật

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

1

Kinh tế vi mô

20

Thực hành giao dịch B2B, B2C, C2C

2

Kinh tế thương mại

21

Thanh toán điện tử

3

Thương mại điện tử căn bản

22

Thực tập thực tế

4

Pháp luật thương mại điện tử

23

Nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong Thương mại điện tử

5

Mạng máy tính

24

Khai báo hải quan điện tử

6

Tài chính - Ngân hàng

25

Thiết kế và quản trị website thương mại

7

Marketing điện tử

26

An ninh mạng và chữ ký số

8

Kỹ thuật xử lý ảnh và thiết kế đồ họa

27

Thực tập tốt nghiệp

9

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

28

Phân tích thiết kế hệ thống

10

Tiếng Anh chuyên ngành

29

Quản lý dự án

11

Thư tín thương mại

30

Chính phủ điện tử

12

Thực hành mạng và quản trị mạng

31

Cơ sở dữ liệu

13

Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại

32

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu

14

Thực hành giao dịch B2B, B2C, C2C

33

Quản trị khách hàng trong Thương mại điện tử

15

Thanh toán điện tử

34

An toàn mạng

 16

Thực tập thực tế

35

Thực hành tin học văn phòng

 17

Nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong Thương mại điện tử

36

Công nghệ phát triển WEB

18

Khai báo hải quan điện tử

37

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

19

Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại 

 

1

Khương Văn Tuân - 20/07/2011 17:30:21
sao khi đăng kí học mới nhập ngành học có phải không thưa ban quản trị

Tên bạn
Email
Nội dung
 

liên hệ quảng cáo