Giới thiệu chuyên ngành "Công nghệ thông tin"

Tên nghề: Công nghệ thông tin

Mã nghề: 50480205

Trình độ đào tạo: Cao đẳng.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

Số lượng môn học đào tạo: 37

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

MỤC TIÊU, KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC

I. Mục tiêu: 

Nắm vững các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu phân bố. Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc nắm bắt đầy đủ quy trình quản trị, khai thác các hệ thống dữ liệu vừa và nhỏ đạt hiệu quả cao. Có khả năng phân tích, đánh giá và đ­ưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống cơ sở dữ liệu. Sinh viên ra trường có thể làm CNTT trong tất cả các loại hình Doanh nghiệp, làm trong các Doanh nghiệp về công nghệ thông tin, phần mềm.

II. Kiến thức

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu phân bố.

- Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc nắm bắt đầy đủ quy trình quản trị, khai thác các hệ thống dữ liệu vừa và nhỏ đạt hiệu quả cao.

- Có khả năng phân tích, đánh giá và đ­ưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống cơ sở dữ liệu.

- Nắm vững các biện pháp an toàn nghề nghiệp.

III. Các kỹ năng

Cài đặt thành thạo các hệ thống CSDL ứng dụng và hệ quản trị CSDL.

- Khai thác các hệ thống CSDL tập trung và phân bố.

- Quản trị, bảo trì và nâng cấp các hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung và phân bố.

- Khắc phục các sự cố trong hệ thống CSDL theo giải pháp có trước.

- Phát triển ứng dụng khai thác dữ liệu qui mô nhỏ trên hệ thống cơ sở dữ liệu có sẵn.

- Tham gia tích hợp các cơ sở dữ liệu thành kho dữ liệu.

- Tham gia đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống cơ sở dữ liệu

- Tham gia phân tích, thiết kế, xây dựng, quản lý các hệ thống cơ sở dữ liệu.

- Tham gia phân tích, thiết kế, xây dựng, quản lý các hệ CSDL trợ giúp quyết định.

- Tự nâng cao năng lực chuyên môn, kèm cặp những người khác và có khả năng làm việc theo nhóm.

- Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong việc tổ chức, quản lý và điều hành đơn vị công tác kỹ thuật của mình.

IV.  Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh căn bản theo chuẩn TOEIC tối thiểu 350 điểm sau khi tốt nghiệp.

V.  Trình độ Tin học

Sử dụng thành thạo công cụ tin học trong công tác chuyên môn.

VI.  Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại: Phòng Công nghệ thông tin của các doanh nghiệp SXKD hoặc cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực sản xuất phần mềm ứng dụng, các doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực thiết kế Website, phòng kinh doanh hoặc bộ phận khác của doanh nghiệp với vai trò người thiết kế và quản trị hệ thống thông tin. Theo năng khiếu và sở thích, một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo sau khi được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo đúng tiêu chuẩn quy định..

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

I. Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Giáo dục thể chất

5

Ngoại ngữ

3

Pháp luật

 

 

II. Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

1. Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Tin học đại cương

4

Toán ứng dụng

2

Tin học văn phòng

5

Anh văn chuyên ngành

3

Internet

 

 

Các môn học, mô-đun chuyên môn nghề

1

Lập trình căn bản

11

An toàn bảo mật dữ liệu

2

Kiến trúc máy tính

12

Quản trị hệ thống CSDL

3

Cơ sở dữ liệu

13

Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

4

Mạng máy tính

14

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

5

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

15

Hệ hỗ trợ quyết định

6

Hệ quản trị CSDL

16

Môn học Cơ sở dữ liệu phân bố

7

Nguyên lý hệ điều hành

17

Quản trị hê thống CSDL nâng cao

8

Hệ thống thông tin quản lý

18

Quản lý và khai thác kho dữ liệu

9

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

19

Xây dựng ứng dụng phân tán

10

Quản trị mạng

20

Thực tập tốt nghiệp

Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

An toàn vệ sinh công nghiệp

5

Lập trình cơ sở dữ liệu

2

Lắp ráp và cài đặt máy tính

6

Xử lý dữ liệu đa phương tiện

3

Công nghệ đa phương tiện

7

Hệ tin học phân tán

4

Quản trị thiết bị lưu trữ

8

Chuyên đề tự chọn

 

1

Đức•Cool - 04/09/2011 08:18:35
nếu e k bít tý zì về CNTT thì có học đc k ạ????

Tên bạn
Email
Nội dung
 

liên hệ quảng cáo