Khóa học luyện tiếng Anh và kỹ năng xin học bổng Quốc tế

Đối tượng đào tạo

  • Học viên từ độ tuổi 15 trở lên.
  • Học viên có nguyện vọng thi các kỳ thi để xin học bổng Quốc tế
  • Học viên chuẩn bị tham dự các kỳ thi tuyển đầu vào cho các chương trình học bổng của Chính phủ

Phương pháp sư phạm & Giáo trình

  • Phương pháp Trực Quan Giao tiếp được sử dụng trong suốt các khóa học giúp học viên nhút nhát nhất cũng có thể giao tiếp được bằng Tiếng Anh trong thời gian ngắn nhất.
  • Các chuyên gia đã thành công trong việc xin học bổng Quốc tế sẽ truyền đạt những kỹ năng và chiến lược cần thiết để xin các chương trình học bổng quốc tế.
  • Các bài nói chuyện về kinh nghiệm xin học bổng quốc tế của chính các thầy, cô giáo hoặc Cộng tác viên sẽ tạo thêm nguồn cảm hứng  và kinh nghiệm thực tiễn cho học viên
  • Giáo trình do Ban đào tạo ITED sưu tầm, biên soạn phù hợp theo mục tiêu chương trình học.

Chương trình học

Thời lượng

Số buổi học

Thời gian

Ưu đãi

       4 tháng

48 buổi

3 – 5 – 7

2 – 4 - 6

Học viên được công nhận là thành viên kim cương của câu lạc bộ xin học bổng Quốc tế

Giảng viên:

·      Giảng viên Việt Nam đã đi học chuyên ngành Tiếng Anh tai nước ngoài bằng học bổng.

Tên bạn
Email
Nội dung
 

liên hệ quảng cáo