Giới thiệu chuyên ngành " Kế toán doanh nghiệp"

MỤC TIÊU, KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC

I.     Mục tiêu:

Khi ra trường, sinh viên trở thành những chuyên gia kế toán của các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; tham gia vào công tác kiểm toán của các tập đoàn kiểm toán quốc tế. Sau một thời gian, có thể đảm nhận các chức vụ cao hơn như: kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính kế toán, phó giám đốc, giám đốc tài chính; làm dịch vụ tư vấn về kế toán, tài chính cho các đơn vị.

II.  Kiến thức

Cung cấp cho người học những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán; am hiểu các quy trình kế toán, nắm vững kiến thức chuyên môn để xử lý được các tình huống kế toán phát sinh trong thực tế; và ứng dụng công nghệ thông tin kế toán phục vụ cho công tác quản trị.

III. Các kỹ năng

- Có khả năng thực hiện, tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp;

- Xử lý công việc chuyên môn và có khả năng nghiên cứu độc lập;

- Có thể làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng, kỹ thuật thu nhận, xử lý và truyền đạt thông tin liên quan đến lĩnh vực công tác;

- Có kỹ năng giao tiếp và xử lý các nghiệp vụ văn phòng trong  môi trường công tác .

IV. Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh căn bản theo chuẩn TOEIC tối thiểu 350 điểm sau khi tốt nghiệp.

V.  Trình độ Tin học

Sử dụng được một số công cụ tin học trong công tác chuyên môn.

VI.  Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

·       Đảm nhận công việc kế toán trong các ngân hàng, doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp ở vị trí nhân viên kế toán quỹ, kế toán phí, kế toán bán hàng, kế toán kho hay kế toán tổng hợp.

·       Có khả năng phân tích kế toán quản trị ở mức độ cơ bản.

·       Đảm nhận công việc liên quan đến tài chính, kiểm toán ở chức danh nhân viên tập sự.

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

I. Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Giáo dục thể chất

5

Ngoại ngữ

3

Pháp luật

6

 Tin học

II. Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

1. Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Kinh tế chính trị

6

Lý thuyết thống kê

2

Luật kinh tế

7

Lý thuyết tài chính

3

Toán kinh tế

 8

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

 4

Soạn thảo văn bản

9

Lý thuyết Kế toán

 5

Anh văn chuyên ngành

10

Kinh tế vĩ mô

Các môn học, mô-đun chuyên môn nghề

1

Quản trị doanh nghiệp

7

An toàn bảo mật dữ liệu

2

Thống kê doanh nghiệp

 8

Quản trị hệ thống CSDL

3

Thuế

9

Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

4

Tài chính doanh nghiệp

10

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

5

Kế toán doanh nghiệp

11

Hệ hỗ trợ quyết định

6

Phân tích hoạt động kinh doanh

12

Môn học Cơ sở dữ liệu phân bố

Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Thị trường chứng khoán

6

Kế toán ngân hàng

2

Thanh toán và tín dụng quốc tế

7

Phân tích báo cáo tài chính

3

Kế toán hành chính sự nghiệp

8

Kế toán quốc tế

4

Tổ chức công tác Kế toán

9

Kinh tế quốc tế

5

Kế toán chi phí

10

Kế toán công ty

Tên bạn
Email
Nội dung
 

liên hệ quảng cáo