Học sinh tốt nghiệp THCS đi học nghề được trợ cấp, miễn giảm học phí

Theo Nghị định 31/2011/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/7/2011, Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở thay vì quy định chỉ phổ cập giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở như quy định cũ.